Fantastična kuća idealna za veliku porodicu (DETALJAN PLAN)

PLAN
PRIZEMLJE
ulaz 7,4 m²
kuhinja 13,8 m²
ostava 2,7 m²
dnevni boravak 45 m²
hodnik 10,9 m²
wc 1,7 m²
soba 16,1 m²
garderoba 2,8 m²
soba 12,7 m²
kupatilo 6,9 m²
kotlovnica 6,5 m²
garaža 31,5 m²
Ukupno: 158 m²

POTKROVLJE
hodnik 5,4 m²
soba 13,2 m² (25,4 m²)
kupatilo 3,9 m² (11 m²)
soba 9,6 m² (22 m²)
soba 17,6 m² (23,6 m²)
pomoćna prostorija 2,2 m² (7,8 m²)
tavan 7,8 m² (33,6 m²)
Ukupno: 59,7 m² (128,8 m²)

CIJENA
oko 90 000 EUR

Mojakucaivrt.com